Лора Филева

Home > Човек на годината 2015 > Лора Филева

Мотиви

Лора Филева е журналист в „Дневник“. През 2015 г. тя беше активно ангажирана с отразяване на теми, свързани с правата на маргинализирани и уязвими групи.

В края на август 2015 г. Лора публикува редица материали от Прешево, Белград и сръбско-унгарската граница, отразявайки бежанската криза в Западните Балкани и онагледи проблема с историите на бежанците и техните преживявания – достигането им до Европа по море или пеша, пътя им на север към Унгария, Австрия и Германия, недопускането им в Европейския съюз, изграждането на стени и използването на нехуманни тактики за тяхното отблъскване, последвалата хуманитарна криза в Сърбия и Македония.

Лора беше активна също и в отразяването на темата с престъпленията от омраза и неслучващото се разследване по тях.

През периода ноември 2014 г. и октомври 2015 г. тя проследи и отрази опитите за реформа в съдебната система и създаването на механизими за борба с корупцията в страната.

Лора е много ангажирана и с темата за реформа на детското правосъдие и правата на малолетните и непълнолетните свидетели, жертви и извършители на престъпления.

Номинирана от Мирела Заричинова

Lora Fileva

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva