Loveguide

През 2017 г. платформата за сексуално и здравно образование Loveguide организира кампания за превенция на сексуалното насилие и експлоатацията, насочена към младежи на възраст между 15 и 19 години. Целта на кампанията беше да повиши знанията и уменията на деца, родители, учители и лекари да разпознават сексуалното насилие и експлоатацията, както и да ангажира обществеността с неговото решаване.

Номинирани от Ивайла Петкова

3a285d1e74c940156dcf4cd7395473e0

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2017

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva