Любомила Кривошиева

Home > Човек на годината 2014 > Любомила Кривошиева

Мотиви

Любомила Кривошиева е основател и управител на Фондация „Дивите животни“. Това е първото и единствено засега място в София, където хора, намерили пострадало или застрашено диво животно, могат да намерят помощ – да оставят животното за грижи и лечение или да получат съвет как да му помогнат.

През изминалата година през фондацията са преминали и 650 животни от различни видове – птици, бозайници, дори змии.

Освен грижата за животните, Любомила предоставя непрекъснато информация за това как бихме могли сами да се погрижим за животните и най-вече как да не им навредим. Фондацията няма финансиране и не работи по проекти – издържа се изцяло чрез дарения и доброволен труд. Намирам дейността на Любомила Кривошиева за изключително полезна за опазването на околната среда.

Интервю с Любомила за призванието, отговорността и грижата към животнитe.

Номинирана от Мариана Ахрянова

lyubomila-krivoshieva-400x400

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

НАГРАДА

Човек на годината 2014

Гласувайте

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva