Милена Илиева-Момчилова

Home > Човек на годината 2016 > Милена Илиева-Момчилова

Мотиви на журито

Милена Илиева–Момчилова е журналист. Тя е отличена за своята всеотдайна и упорита битка в помощ на бездомния човек Иван. От юли месец 2015 г. Милена неуморно се опитва да ангажира институциите, за да помогне на Иван, чието здраве е силно влошено, а животът му — застрашен. За целта тя се обръща към общински, социални, неправителствени структури и служби, прокуратура и Министерството на вътрешните работи. Благодарение на огромните усилия на Милена Иван вече не живее на пазара в „Младост 1“, от ноември месец той е настанен в защитено жилище.

Номинирана от Галина Славеева

milena-ilieva-momchilova

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva