Минка Арабаджиева

Home > Човек на годината 2019 > Минка Арабаджиева
Минка Арабаджиева е основател и председател на Българска асоциация за хора с онкологични и други заболявания Живот – Хасково. Номинирам г-жа Арабаджиева за цялостната й безкористна и емоционална работа за обществото на онкоболните в Хасковска област, за приноса й в създаване на сдружение на онкоболните и съхранението му до сега. Да се бори за човешките права и проблемите на онкоболните, познавайки диагнозата от първо лице. Работата и в обществена полза се оказа фактор в отношението на обществото към онкоболните. Допринесе за промяна в средата, в която живеем и за мисленето на обществото за онкологичните заболявания.

През 2019г. Асоциацията изпълни проект Да защитим нашата грижа, в рамките на който бяха разработени препоръки към властите за подобряване грижата за онкоболните, включването им в изработването на политики , които ги засягат и по-добра информираност за правата им. Още със запознаването ни, г-жа Арабаджиева ме завладя с отдадеността си и начина, по който говореше за организацията. От думите й струеше симпатия, загриженост и желание да върши добрини за онкоболните. Видях сълзи в очите й, когато с болка споделяше за трудно разрешими проблеми и случаи съпътстващи работата й, да е в подкрепа и да дава надежда на „колеги“ по съдба. Застъпва се за правата на онкоболните – правила е подписка срещу това, определено лекарство да се прилага избирателно (само за жени под 40 год.). С всеотдайността и упоритостта да е полезна на хората с онкологични заболявания успя да създаде Център за възстановяване, информация и консултиране на хора с онкологични заболявания и техните семейства. С нейният позитивизъм привлече за доброволческа работа юрист, лекари и психолог. Организира групи за взаимопомощ на онкоболни, които високо оценяват срещите с нея и въздействието й за емоционалното им състояние. Тя успя да ангажира лекар, който един път месечно и една седмица през октомври се правят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата, като се преглеждат и жени от маргинализирани групи. Репортажи: БНР, Хасково.лайв, eTV

Vladislav-Zlatinov_200x200

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2019

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva