Мирослава Тодорова

Home > Човек на годината 2013 > Мирослава Тодорова

Мотиви

Съдия Мирослава Тодорова и известна в цялото общество с безстрашието си и постоянната си борба за една по-добра, справедлива и прозрачна съдебна система. Като председателка на реформистката съдийска организация Съюза на съдиите в България през годините тя публично се застъпваше за независимостта на съдебната ни система и се противопоставяше на опитите на изпълнителната власт да овладеят и подчинят Съда. Затова и тя беше безпрецедентно строго наказана и уволнена от нейната работа като съдийка в Софийски градски съд през юли 2012 г.

Мирослава обаче не спря да се бори. Напротив – реши да се бори с помощта на това, в което вярва правовата държава и върховенството на народа. Така, преминавайки през всички съдебни инстанции, през юли 2013 г. Върховният административен съд отмени нейното уволнение.

Искам да номинирам съдия Тодорова за това, че показа на властниците и на цялото общество, че въпреки целия натиск върху нея, със силите на законността можеш да получиш справедливост. Това е изключително ценно във време, в което доверието във всички институции е критично намаляло.

Решението на Върховния административен съд можете да намерите тук.Номинирана от Радослав Стоянов

(20.11.2013) Мирослава Тодорова оттегли номинация си със следните мотиви:

Сърдечно благодаря на г-н Стоянов за добрите думи, но оттеглям номинацията си.

Всичко, с което се занимавам от години и с което ще продължа да се занимавам, е въпрос на норма, на нормален личен и професионален интегритет – нито е изключение, нито е изключително. Сред номинираните има хора и организации с изключителен принос за защитата на правата на човека и утвърждаването на върховенството на закона. Тяхното отличаване ме радва и ми носи обществено удовлетворение.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva