Наталия Ангелова

Home > Човек на годината 2014 > Наталия Ангелова

Мотиви

Съдия Наталия Ангелова от Административен съд – София град, 12-ти състав, е автор на редица преюдициални запитвания на българския съд до Съда на Европейския съюз в Люксембург, с които има важна роля за утвърждаването правата на човека в България и в Европейския съюз.

В сферата, в която аз пряко работя, тя е автор на преюдициалните запитвания по историческите дела Кадзоев (C-357/09 PPU), Халаф (C-528/11) и Махди (C-146/14 PPU) – дела, с които България може да се гордее и които в целия Европейски съюз се изучават и цитират като прецедентни.

Конкретната причина да я номинирам за Човек на годината през 2014 година е делото Махди. По него, освен въпроси относно правото на ефективни средства за защита и справедлив съдебен процес, Съдия Наталия Ангелова отправя преюдициално запитване по изключително важния за България въпрос дали Директива 2008/115 за връщането на нелегално пребиваващи имигранти, разглеждана в светлината на правото на уважение към човешкото достойнство, задължава държавите членки да издават документи за пребиваване на имигрантите, които не могат да бъдат върнати.

По принцип държавите членки сами определят условията и процедурите за регулиране статута на тези имигранти, но в България такъв регуларизационен механизъм като правило отсъства. Съдът в Люксембург е предпазлив в отговора на този смел въпрос, но все пак напомня, че на тези имигранти трябва да бъде издавано писмено потвърждение за положението им. Макар и малка, тази стъпка показва посоката, в която могат да продължат последващите правозащитни действия в България за даване достъп до права на невъзвръщаемите имигранти. Защото незаконни хора няма, има само нечовешки закони.

Номинирана от Валерия Иларева

nataliya-angelova-500x500

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva