Огнян Стефанов

Home > Човек на годината 2009 > Огнян Стефанов

Мотиви

Този човек създаде медийна среда, в която гражданското общество се случва. Пише прекрасно. Статуквото го наказа. Той е пример за младите журналисти.

Резултати от гласуване: 77 гласа

Номиниран от Йовчо Йовчев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva