Олга Дукат

Мотиви

Номинирам Олга Дукат за Човек на годината заради общественозначимата й дейност за правата на раждащата жена в България. Чрез ежедневни срещи с медицински лица като придружител на бременни жени, участие в раждания в качеството на дула, организиране на курсове, чрез публикации в различни медии и в своя блог doula.bg, семинари и срещи със специалисти от страната и чужбина, Олга Дукат съдейства за хуманизиране на раждането в България.

По време на раждане жената е в изключително уязвима позиция, което за съжаление често се използва за погазване на нейното достойнство, както и за прилагане на излишни и вредни медицински интервенции. Олга Дукат съдейства за повишаване на информираността в тази връзка, така че жените да имат увереност и подкрепа да правят истински информиран избор за едно от най-съкровените събития в живота си. Олга Дукат е сертифицирана дула и консултант по кърмене.

Номинирана от Валерия Иларева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva