Организация „Спаси София“

Home > Човек на годината 2016 > Организация „Спаси София“

Мотиви на номиниращия

Номинирам „Спаси София“ заради гражданския контрол, който упражнява върху Столична община с цел да подобри градската среда и транспорта в София. Те работят активно за подобрения в градската среда, като предлагат устойчиви решения, които, ако бъдат приети, ще засегнат много хора и ще променят съществено качеството им на живот. Основните им приоритети са достъпността (напр. скосявания на тротоарите, перони за качване в градския транспорт), качествените ремонти, бързото и удобно придвижване (напр. предложението им за нощен транспорт и борбата им за запазване на третия лъч на метрото) и като цяло желанието им София да бъде модерен, екологичен, удобен и уютен град. Борят се срещу модела на управление в общината, като настояват той да бъде прозрачен и диалогичен и да възприема съвременните политики в градското развитие.

Номиниран от Сава Ташев

Допълнителна информация:

„Спаси София“ е гражданска неправителствена организация, която има за цел да идентифицира проблемите на град София и да предложи адекватни решения за тяхното отстраняване. От май 2016 г. организацията прерастна във фондация с името „Спаси България“, която ще подкрепя граждански инициативи в други градове и ще помага за проблемите, свързани с инфраструктурата и градския транспорт – https://goo.gl/E017Sj
От създаването си досега „Спаси София“ многократно успява да вкара Столичната община в „обяснителен режим“. Организацията подава системни сигнали за нередности, касаещи градския транспорт на София, и некачествените ремонтни дейности, извършвани в градската среда на столицата..

spasi-sofia

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva