Пенелопе О`Съливан

Home > Човек на годината 2010 > Пенелопе О`Съливан

Мотиви

Пенелопе е член на борда на директорите на фондация „Сийдър”.

Нейната мечта е да събере средства за създаването на ферма за деца с увреждания, за да могат те да бъдат интегрирани в обществото.

Такива хора са достойни за уважение и призът „Човек на годината“ е най-малкото, с което може да й се отблагодарим.

Номинирана от Младен Патев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva