Петър Кичашки

Home > Човек на годината 2011 > Петър Кичашки

Мотиви

Петър Кичашки е активен млад човек. Той е студент по „Право“ и е водил, и спечелил десетки дела за дискриминация на хората с увреждания, включително и успял да осъди игумена на Троянския манастир за тормоз над хора с увреждания. През тази година Петър Кичашки беше особено активен в множество правозащитни сфери. В битката за правата на хората с увреждания дори се стигна до там той и други активисти да се заключат с вериги пред Столична община в знак на протест. Той се включи и в управителния съвет на новосформираното сдружение „Гражданска инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране“, където води сериозна кампания срещу дискриминационното и лошо законодателство в България, противоречащо на основни права и принципи, гарантирани в Конституцията на Република България. Заедно с екипа от „Гражданската инициатива“ успешно проведе два много масирани протеста в центъра на София в израз на категорично несъгласие с монополни и застрашаващи правата на човека законодателни инициативи. Освен това, Петър Кичашки в момента е председател на ротационен принцип на гражданската инициатива „Възраждане на Видин“, която също проведе много протестни действия във Видин в знак на несъгласие с изолацията на Северозападна България, водеща до обезличаване на цяла една област.Номиниран от Пета Стефанова–Димова

Допълнителна информация:

На 28.07.2011 г. Петър Кичашки взима участие в протест, организиран от Центъра за независим живот пред Столична община. Поводът за протеста е приемането на промените в Наредбата за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот“. Основната промяна е в критерия за класиране, като факторът „ред на подаване на документите“, е заменен с оценка на потребностите на хората с увреждания.

С решение от 23 ноември 2011 г. по жалба на Петър Кичашки, Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за пръв път осъжда духовно лице. Игуменът на Троянския манастир – епископ Теодосий, е осъден да плати глоба за това, че през 2008 г. е изгонил хора с увреждания от светата обител и ги е обявил за „грешници“ и „прокълнати“. За това и други негови постижения, Петър Кичашки е награден с наградата Активист на 2010 г. на „Човек на годината 2010 г.“.

На 1 декември 2010 г. Петър Кичашки подава жалба пред КЗД срещу забраната в Семейния кодекс хората с генетични увреждания да сключват брак. Повече информация, можете да намерите тук.

В периода ноември 2010 г. – октомври 2011 г. Петър Кичашки печели поне 4 дела пред Върховния административен съд за недостъпна архитектурна среда във Видин и областта.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva