Петър Кичашки

Home > Човек на годината 2010 > Петър Кичашки

Мотиви

Номинирам Петър и чрез него всички участници в „Поход на свободата” – 2010 г.

Той е достоен млад човек, който не се спира и не мълчи пред безразличието на управниците ни. За втора поред година Петър води „Поход на свободата”. Протест, случващ се благодарение на редица организации на и за хората с увреждания от цялата страна, под надслов „Нищо за нас, без нас!“.

Петър е вдъхновение, надежда и пример за подражание за всички нас. Млад, смел, непреклонен. Събирателен образ на онова, към което всеки трябва да се стреми.

Самият той казва за себе си:

„Развивам активистка дейност, свързана с правата на хората с увреждания. Развивам правните си умения, водейки дела за достъпна среда. Гражданските права и политиката на държавно ниво са ми слабост, може би, защото едното без другото не може да съществува. Живо се интересувам от политическия живот в страната, защото както се казваше „Дори и да не се интересуваш от политика, тя се интересува от теб“. Аз предпочитам да разбирам кой, как и защо работи за държавата, т.е. за нас, гражданите.”

Номиниран от Полина Никифорова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva