Петя Владимирова

Home > Човек на годината 2011 > Петя Владимирова

Мотиви

През октомври 2011 г. Асоциацията на европейските журналисти проведе анкета сред журналисти за свободата на словото в България. Резултатът от проучването показва, че българските журналист смятат, че защитата на свободата на словото у нас е лоша и й поставят оценка „2”.

На фона на тези тревожни новини, бих желала да номинирам Петя Владимирова, редактор във в-к „Дневник”, за нейната упорита и безкомпромисна работа да изобличава някои от проблемите с човешките права и свободи в България, които не винаги са отразени в други медии. Статиите на г-жа Владимирова се отличават със своята журналистическа обективност и безпристрастност, висока професионална етика и провокативност към читателя.

През изминалата година г-жа Владимирова работи по случаи на полицейско насилие, отразява нередности по време на изборите през октомври 2011 г. и дава гласност на проблемите с използването на СРС – та. Г-жа Владимирова се обявява в подкрепа на по-голяма прозрачност на процесите по взимане на обществено значими решения от държавната администрация, за което през 2005 г. й е присъдена наградата „Златен ключ”.

Списък с нейни статии от последната година:

„Избори 2011: МВР срещу останалите“ – 21.08.2011 г.
Авторката критикува факта, че министърът на вътрешните работи оглавява предизборния щаб на партията.

„Полицейското насилие – безнаказаност без промяна“ – 15.02.2011 г.
Авторката прави обзор на осъдителните присъди на България от Европейския съд по правата на човека в Страсбург за полицейско насилие.

„Подслушванията – всички подозрения са верни“ – 06.02.2011 г.
Нормативната уредба за използването на СРС в България е критикувана с оглед на това, че дава възможност за произвол, нарушава основните права и свободи на хората и липсват механизми за ефективен контрол върху използването на СРС.

Номинирана от Николета Попстоева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva