доц. Пламен Митев

Home > Човек на годината 2012 > доц. Пламен Митев

Мотиви

Номинирам доц. Пламен Митев за произнесената достойна и смела реч при откриването на академичната 2012/2013 година в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Текстът на речта може да бъде видян в тази публикация.

Номиниран от Антоанета Цонева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva