Пламена Господинова

Home > Човек на годината 2014 > Пламена Господинова

Мотиви

Номинирам Пламена Господинова, председател на Клуб “Юрист”, гр. Русе, за активността и постоянството ѝ в областта на правото, по-конкретно активната и отдадена доброволна работа, изразяваща се в утвърждаване и защита на човешките права. Тя работи и в насока защита правата на етническите малцинства и хората с увреждания в България, застъпва се за правата на децата в България, включително с грижа към децата, настанени в различни социални институции в България.

Студент в специалност “Право”, още в първи курс, тя инициира създаването на Клуб “Юрист” гр. Русе, като целта е личностното развитие и усъвършенстване на членовете и местните общности посредством осъществяването на идейни проекти в областта на правото, повишаване на правната култура на гражданите чрез провеждане на различни дискусии, обучения и консултации.

Амбицията ѝ е да работи с млади хора, да им дава насоки и да спомага за разрешаването на проблемите им. Участията й в различни обучения спомагат за развитието на нейната функционалност да бъде полезна на общността. Доказателства за активната й работа са реализираните акции на Клуб “Юрист” под наименованията “Опознайте правата си и ги отстоявайте”, “Имам право на …”, „Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права“. В няколко срещи клубът запознава децата от Центъра за обществена подкрепа и от Комплекса за социални услуги за деца и семейства с основните човешки права според Конвенцията на ООН за правата на детето.

Клуб „Юрист“ води часове по “Конституциознание” в средни училища в Русе. Не на последно място, клубът се включи в кръгла маса по покана на Административен съд – Русе. По време на срещата Пламена, клубът и учениците обсъждаха правораздавателните функции и компетенции на административния съд,  възможностите, чрез които всеки може да защити правата си срещу незаконосъобразните действия на държавата, правото на всеки гражданин да получи бързо и качествено правосъдие.

Пламена освен на местно, се изявява на национално и международно ниво. Тя е участвала в национални кампании, както и национални обучения, също така е част от екипа на международни проекти.

Номинирана от Браян Златев

plamena-gospodinova-500x500

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Как да подкрепим номинираните?

Станете доброволци

 

Всеки доброволец е добре дошъл да подпомогне дейността ни. Абсолютно всякаква помощ в областта на правото ще ни бъде полезна, било то правна помощ или работа с документи. Студентите по право също са добре дошли! Разберете повече за това как можете да се включите на сайта, блога или на Фейсбук страницата ни.

Направете дарение

 

Клуб „Юрист“ е все още неформална организация, която работи безвъзмездно. Стремежът ни е в най-скоро време да се учредим като неправителствена организация, за да организираме и стимулираме по-добре дейността си.

Помогнете ни, като направите дарение по сметка

IBAN: BG85UBBS80021016257640 на името на Пламена Господинова.

Благодарим!

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva