Правата ми

Мотиви

Номинирам платформата “Pravatami.bg: разкодираните закони” и екипа, който я поддържа, за приноса им към повишаването на правната култура на обществото ни и за способността им да представят по достъпен и интуитивен начин наглед трудни за разбиране, но фундаментални за спокойното ни ежедневие, закони. Да си информиран за правата и задълженията си и за начините да ги отстояваш и изпълняваш е основополагащо за функционираща държава с развито гражданско общество.

Платформата е основана на 3 септември 2012 г. от студенти юристи под егидата на Департамент за правна култура.

Страницата на платформата е: www.pravatami.bg.Номинирани от Женя Иванова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva