Протестна мрежа

Home > Човек на годината 2013 > Протестна мрежа

Мотиви

Номинирам за „Човек на годината” 2013 групата „Протестна мрежа” за приноса им към развитието на гражданското общество и на протестното движение срещу кабинета „Орешарски”, срещу вливането на олигархията в политиката, срещу наглостта и срещу бездействието.

Този принос осъществяват като създават форум за взаимодействие, самоорганизация и изразяване на мнение (на интернет страницата и във фейсбук групата), като предлагат информация и анализ, алтернативни на традиционните медии (вестник #Протест), като подчертават нуждата от активно гражданско общество като коректив на всяко управление. Пример за конкретно такова действие, инициирано от Протестна мрежа като коректив на властта, е т.нар. операция „Чисти ръце” за сериозна реформа в съдебната система в България.

Официална страница: www.protestnamreja.bg

Операция „Чисти ръце”

Вестник #ПротестНоминирани от Павел Кунчев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva