Прозрачни планини

Home > Човек на годината 2015 > Прозрачни планини

Мотиви

В началото на 2015 г. „Прозрачни планини“ връчиха на Министерството на земеделието и храните петиция с над 11 500 подписа на граждани, подкрепили искането за опазване на горите като природен, туристически и културен ресурс. С подписката бе връчана и друга подписка с конкретно искане за спиране на сечите на букови дървета от водосборната зона на Шипка.

Инициативата „Прозрачни планини“ беше номинирана и през 2014 г. Продължават да следят предложения и обсъждания за промени или въведения на устройствени планове, наредби, законодателство, засягащи управлението и съхранението на природата в България. В последната година са организирали обучения за правото на достъп до информация и как да се изисква обществена информация от различните институции, както и дискусии/работни срещи за актуализирането на плановете за управление на речните басейни, национален парк „Рила“, община Банско и други.

Смятам, че са достойна номинация и защото често се включват в организирането на различни акции, включително писане на писма до политически партии или институции, както и протестни шествия. В началото на годината организираха национално шествие в защита на „защитените“ територии – резервати, национални и природни паркове в България. Инициативата дава възможност на всеки гражданин да се информира относно законите, засягащите природата в България, както и да се включват активно в дискусията за тяхното изменение и да упражнява информиран граждански контрол.

Номинирани от Ивайла Петкова

prozrachni planini

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva