Прозрачни планини

Home > Човек на годината 2014 > Прозрачни планини

Мотиви

„Прозрачни планини“ е общност от хора и организации обединени от гражданската ангажираност на всеки и привързаността към природата. Мисията на общността е да вдъхнови и подкрепи гражданската активност в обществото за управление на планинските ресурси на България.

Следят постоянно предложения и обсъждания за промени или въведения на устройствени планове, наредби, законодателство, засягащи управлението и съхранението на природата в България. Общността често внася собствени предложения за такива промени или становища по вече отворени обсъждания. Пример за това от последните дни е реакцията на „Прозрачни планини“ относно новия вариант а Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии.

Членовете на „Прозрачни планини“ работят заедно с местните общности и на национално ниво. Целта е създаване на работещ модел за устойчиво управление на природните ресурси в България с участието на гражданското общество в съответствие с Орхуската конвенция.

Проектът стартира през юли 2013 г. по инициатива на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Сдружение „Байкария“ и Рибарско сдружение „Балканка 2009″. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Блог на „Прозрачни планини“

Петиция за спиране унищожението на горите в България, инициирана от „Прозрачни планини“.

Номинирани от Ния Кирякова

prozrachni-planini-350x350

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Как да подкрепим номинираните?

Следете 

 

Следете ни онлайн на платформата, блога, Facebook страницата на Прозрачни планини или офлайн, на живо на наши изяви, презентации на различни събития, фестивали, участия, срещи (Зелени дни, Дни на предизвикателствата).

Подкрепете нашите подписки

 

Подкрепете нашите подписки. Прочетете, информирайте се и споделете вашето мнение, идеи в дискусиите на Прозрачни планини.

Споделете

 

Разпространете информация за Прозрачни планини сред вашите приятели, кръгове, социални мрежи. Сложете банерите на Прозрачни планини или от кампанията ни „За Пирин“ на вашия Facebook профил, сайт, блог (пишете ни на info@prozrachniplanini.org).

Бъдете активни

 

Ако видите/чуете/прочетете за нещо нередно, подавайте сигнали до отговорните институции или Зеления телефон на екоминистерството.

Подкрепете ни с дарение

 

Инициативата Прозрачни Планини се осъществява с подкрепата на българо-швейцарската програма за развитие. Въпреки това ние осигуряваме 10% от финансирането от проекта. За целта скоро ще започнем дарителската кампания за събиране на допълнителното финансиране по проекта. Ако подкрепяте нашата кауза, може да следите каналите ни за комуникация и да направите дарение след старта на кампанията за фондонабиране.

Основание: дарение за Прозрачни планини

Титуляр на сметката: Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

IBAN: BG60UBBS80021099602430

BIC: UBBSBGSF

Благодарим ви!

Станете доброволци

 

Доброволчеството за „Прозрачни планини“ е преживяване, което обхваща разнообразни теми и дейности. То ви дава възможност да научите много нови неща за управлението на природните ресурси – национални и природни паркове, гори и реки.

Повече информация и как може да се включите – в блога на Прозрачни планини.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva