Радина Ралчева

Home > Човек на годината 2013 > Радина Ралчева

Мотиви

Професионално ориентирана в областта на публичните комуникации, тя е автор на медийни публикации, анализи и коментари, както и активен професионален доброволец и преподавател в областта на „Връзките с обществеността“. С респектиращ опит в областите Управление и ПР, Радина Ралчева е основател на Go Green Communications, агенция, която работи в областта на „зелените” концепции. В момента управлява българския офис на агенция CIVITAS, an executive affiliate of Ketchum. Това е професионалната й страна, в която знам, че работи по най-високите стандарти. А да следваш най-високите стандарти е житейска философия. Човек като нея прави всичко по този начин.

Моят мотив да я предложа за „Човек на годината“ не е само загрижеността й за хармонията между човека и природата, а и осъзнатата й активна и отдадена доброволна работа в посока промяна мисленето на хората в България. Тя е едно от ярките лица от авангарда на Протеста, породен от „кризата на ценностите“, протест, започнал преди 24 години и продължаващ и днес. Тя знае защо е там, знае какво иска да промени, знае и как да го промени. Непримиримата й гражданска позиция е заредена с позитивност и самочувствие.

В периода ноември 2012 – октомври 2013 Радина Ралчева, която е нашият номинант за наградите, е:

– Участвала на протестите срещу съсипването на Витоша (Цеко Минев), по-известни като протестите на Орлов мост;

– В момента е от ядрото на сегашните протестиращи срещу олигархическото управление на държавата, където е част от Протестна мрежа и от ключовата група активисти, провели множество от успешните акции на протеста – Стената, балона, „Аз организирах протестите“ и др.

Също така работи активно при създаването на вестник „Протест“ и т.н.

В този период тя е подпомагала множество каузи и дейности във връзка с развиването на гражданското общество, общественото съзнание, социалните общности и др., сред които:

– провела е множество обучения за повишаване капацитета на НПО и ютилити сектора;

– участвала е в доброволни кампании с национално значение (като Националния ден на природните паркове, Дни на доброволчеството);

– организирала е локални кампании (в квартала) за облагородяване на района и решаване на локални въпроси;

– подпомагала е приюта за бездомни кучета в Богров;

– събирала е дарения за сирийските бежанци;

– подкрепяла е петиции по важни обществени въпроси.

Радина Ралчева използва своя професионален, креативен и позитивен потенциал, за да инициира или подкрепи всяка заслужаваща си кауза, насочена към утвърждаване и защита на основните човешки права, базисните принципи на правовата държава, институционалния капацитет и гражданското общество. Не случайно казвам малки лични жестове, които са постоянни. Според мен изброеното до тук:

има значителен градивен/ обединяващ обществото потенциал;
има значителен потенциал за предизвикване на обществено развитие/ растеж;
се отличава с доблест/ сърцатост (професионална, гражданска);
е новаторска/ оригинална/ творческа дейност;
демонстрира постоянство, ангажираност и упорита работа, насочени именно в посока на развиване на основополагащите принципи на справедливостта, гражданското общество и правовата държава и в голямата битка за общосподелени национални ценности и морал.
Вярвам, че така изглежда човекът – визионер, лидерът, който има доблестта да се изправи срещу тезата, че няма перспектива, срещу примирението и пасивността, срещу медийно манипулираната обществена нагласа и да я промени с малки лични жестове. Вярвам, че тя е човек, които прави света по-добро място. И такива, според мен, са хората, от които имаме нужда, хората на бъдещето.
Номинирана от Христо Мутафчиев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva