Радослав Стоянов

Home > Човек на годината 2012 > Радослав Стоянов

Мотиви

Един млад човек, който наистина прави много за ЛБГТ общността по смислен и достоен начин, най-вече чрез просвета.

Блог на Радослав Стоянов

Номиниран от Борислав Георгиев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva