Радосвета Стаменкова (оттеглена номинация)

Home > Човек на годината 2015 > Радосвета Стаменкова (оттеглена номинация)

Този номиниран е оттеглил номинацията си.

Мотиви

Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), е истински ментор за хора от най-уязвимите групи в нашето общество. Темите, по които работи са свързни с промотирането и предлагането на адекватни услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация за различни аспекти на здравното образование, сексуалното здраве, безопасния секс и контрацепцията, социалната равнопоставеност на половете.

През май 2015 г. тя изнесе вдъхновяваща лекция на TEDxMladostWomen относно приобщаването на ромите и как „изключенията“ променят правилата и помагат на ромската общност в България да се интегрира.

През разгледания период в ролята си на директор тя участва в изнасянето на множество обучения за повишаване на здравната култура на лица, лишени от свобода в три затвора в България. Също така работи усилено с Националната мрежа на здравните медиатори по кампания за подобряване на хигиенните условия в ромските квартали.

През юли изнесе обучение за здравни медиатори от пет общини на теми и дискусии, включващи лична хигиена и възможни подходи и кампании за почистване и опазване чистотата на ромските квартали.

През октомври стартира и проект за по-добро сексуално и репродуктивно здраве за младите хора от уязвими общности като начин за преодоляване на здравните неравенства.

Номинирани от Марина Ганчева

radosveta-stamenkova

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Този номиниран е оттеглил номинацията си.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva