Родилница

Мотиви

Сдружение „Родилница” е регистрирано през януари 2012 г., но реалната дейност на гражданската група започва през 2009 г. по повод на Световния ден за премахване на насилието към жените, 25-ти ноември. Акции и кампании на „Родилница”: „НЕ на насилието!” (2009), „ИнфоГласност” (2010), „Първи контакт” (2011), „Да простим!” (2012).

Предлагам номинацията за принос в подобряване на родилната помощ в България. Какво е свършено:

 • участие в Международната конференция „Раждането: медицина, психология и право“, 10-11.XI.2013 г., София – представяне на 2 от кампаниите на Родилница – ИнфоГласност (за правата на раждащата жена) и Първи контакт (за неразделяне на майка и бебе след раждането);
 • пресконференция 20.XI.2012 г. – в отговор на (манипулативните) медийни представяния след случай на починало бебе след домашно раждане – по покана на София Прес – заедно с АБА, АБ Дули, Естествено;
  акция-шествие „Да простим за преживяното насилие в родилните домове!“, 25.XI.2012 г. пред АГ болница „Шейново“;
 • „Родилница подкрепя акушерките“ – щанд и кампания в подкрепа на акушерките по време на Маратон на акушерката, организиран от АБА, 28.IV.2013 г.;
 • разработване, отпечатване и разпространение на специална брошура „Защо с акушерка“;
 • Световна седмица за уважение към раждането – платформа за популяризиране и поканване за включване на широк кръг от професионалисти в грижата за майка и бебе, м. май 2013 г.;
 • разработване, отпечатване и разпространение на специална брошура „Правото на необезпокоявано раждане“;
  работни срещи с акушерки за съвместни действия по подобряване на родилната помощ в България;
 • интервюта.

Сайтът на сдружение „Родилница“ е: www.rodilnitza.comНоминирани от Нели Мутафова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva