Сдружение „Бъдеще на децата“

Home > Човек на годината 2016 > Сдружение „Бъдеще на децата“

Мотиви на номиниращия

Сдружение “Бъдеще за децата” е организация, създадена през 2003 г. от родители на деца и младежи с увреждания. Целта беше да се създадат услуги, които да подпомогнат психическото и двигателно развитие на тези деца и младежи, както и да ги накарат да се чувстват полезни и значими в гр. Казанлък. Благодарение на организацията на територията на Община Казанлък в последствие се разкриха много социални услуги, които спомагат развитието на децата и младежите с увреждания. От 2013 г. насам сдружението предоставя услугите Център за обществена подкрепа (от 2013 г.) и Център за социална рехабилитация и интеграция (от 2014 г.). Благодарение на двете услуги сдружението увеличи целевата си група и успява да помогне на много повече хора. Това го прави все по-лесно разпознаваемо от гражданите на територията на община Казанлък и съседните общини. Смятам, че “Бъдеще за децата” е организация, която се развива постоянно и заслужава вниманието на цялото българско общество в лицето на наградите “Човек на годината” 2016 г.

През 2016 г. организацията стартира кампания за набиране на средства, дарения и доброволен труд, под надслов “Подкрепи Бъдеще за децата в следващата му стъпка!”, с цел да изгради пространство, в което чрез двигателна активност и рехабилитация да помага на децата. През настоящата година продължават и множеството важни за района на Казанлък дейности на организацията – летни терапевтични лагери и пленери, оборудване на детска рехабилитационна зала, поддържането на Център за обществена подкрепа, който за трите години на съществуването си е оказал подкрепа на над 400 деца и семейства, частична материална подкрепа на родилки и техните семейства във връзка с предотвратяване изоставянето на деца в институции, както и редица други дарителски кампании.Номинирани от Костадин Димитров
sdrujenie-bydeshte-za-detsata

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva