Сдружение Булозна епидермолиза България

Home > Човек на годината 2012 > Сдружение Булозна епидермолиза България

Мотиви

Има малцинство в България, само стотина души, които страдат от най-страшната болест, за която хората никога не са чували – булозна епидермолиза. Те нямат ефективен достъп до правото си на здравеопазване, защото държавата ги третира като несъществуващи или невидими. Сдружение „Булозна епидермолиза – България“ се застъпва за правата на тази група крайно уязвими хора, като оказва публичен натиск върху властите те да получат дължимия им достъп до публично здравно подпомагане, под формата на безплатни медикаменти и превръзки, какъвто имат други категории особени пациенти.

Борбата на сдружението се основава на правото на пациентите да получат равно третиране и да не бъдат произволно изключвани от достъп до жизненонеобходими за тях публични ресурси. Сдружението аргументира позицията си със законодателството и съдебната практика, които защитават правото на равенство, без оглед на (вида) увреждане или болест.

Всички усилия, които организацията полага, са доброволни. Крепят се на единствената идеална цел да се помогне. За да има утре за пеперудените деца. За да може прегръдката на техните майки да не ги наранява. За да могат да ходят на детска градина като другарчетата си. За да спре да ги боли.

Сайт на организацията: http://debrabg.org

Номинирани от Магдалена Абаджиева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva