Сдружение „Човеколюбие” – Пазарджик

Home > Човек на годината 2013 > Сдружение „Човеколюбие” – Пазарджик

Мотиви

Номинирам сдружение „Човеколюбие” – Пазарджик за приноса на екипа към рехабилитацията и реинтеграцията на хората с психични проблеми в региона.

Специалистите поддържат Център за психично здраве, Център за социална рехабилитация и интеграция от 2005 г., както и защитено жилище от октомври 2011 г. Основно чрез доброволен труд екипът на сдружението развива у посещаващите го хора умения за пълноценен и самостоятелен живот, умения за труд и реализиране на трудовия пазар и социални умения. Също така се провеждат овластяващи обучения и практически занятия относно правата на хората с психически затруднения и начините самите те да ги отстояват.

Сдружението работи и с общността, за която са отворени вратите на Центъра за психично здрава и „Дом за душата”. Тук всеки може да се включи безплатно в школата по егология, в групата за личен опит и в колежа по семейни отношения, да ползва услугите на библиотеката „Човекознание” и на службата за психологически консултации.

Чрез тези отворени за широката общност дейности и организираните обучения за доброволци, сдружение „Човеколюбие” работи не просто за интеграцията на хората с психични проблеми в обществото, а за промяната на нагласите на самото общество и за отхвърляне на предразсъдъците към хората с различни нужди.

Страница на Сдружение „Човеколюбие” – Пазарджик: www.chovekolubie.org.

Страница на Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

Страница на Защитено жилищеНоминирани от Ния Кирякова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva