Сдружение „Дете и пространство“

Home > Човек на годината 2014 > Сдружение „Дете и пространство“

Мотиви

Сдружение „Дете и пространство“ имат сериозна дългогодишна роля в процеса на деинституционализацията в детските институции в България и осигуряването на по-добра грижа за децата, настанявани в тях. Тази роля сдружението изпълнява на структурно ниво – чрез обучителния прокет „Да растеш без родители“ във връзка с започналата през 1997 г. структурна реформа на Министерство на здравеопазването с цел преобразуване на бившите домове “Майка и дете” и промяна на изцяло медицинския модел на полагане на грижи за децата, настанени в институции.

Сдружението управлява и три центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. София и гр. Русе, в някои от които са настанени и деца от закрития дом в Могилино, Детски кът за развитие в гр. Русе и още една услуга, която е основанието за настоящата номинация.

В периода, разглеждан от тазгодишните Награди, сдружение „Дете и пространство“ управляват услуга Дневен център за деца с увреждания в гр. Русе, който осигурява подкрепа на родители на новородени и малки деца с увреждания и ниско тегло. Услугата е новаторска в страната – позволява на майките или семейството да останат за кратък период от време в центъра заедно с недоносеното си бебе или бебе или дете с увреждания. Целта е с помощта на интердисциплинарния екип те да се научат да се грижат за едно дете, което може да изисква особени грижи. Родителите получават специализирана подкрепа в трудния момент на разбирането, че детето им е с увреждане, за което не саа предполагали, или за което не се чувстват подготвени.

По същество този дневен център е успешна практика за предотвратяването на институционализирането на тези деца в риск. Поради подхода на специалистите в услугата, центърът действа като превенция на изоставянето на недоносени деца, деца с увреждания и други уязвими по тази линия деца.

Номинирани от Десислава Симеонова

sdruzhenie-dete-prostranstvo-500x500

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Как да подкрепим номинираните?

Помогнете на децата от малките групови домове да се срещнат с красотата на птиците и природата

 

Сдружение „Дете и пространство“ управлява малки домове от семеен тип / Центрове за настаняване от семеен тип / в градовете Русе и София, България, където понастоящем са настанени десет деца от Дома в село Могилино. Децата са с умствени и физически увреждания и не могат сами да се грижат за себе си, но те обичат да пътуват, да играят на открито, да опознават живата природа.

С даренията, които правите на банковите сметки на Сдружение „Дете и пространство“, водим децата от малките групови домове на пътувания в природата. В знак на благодарност на всеки дарител ще изпратим нашия календар за 2015 г. За целта, моля, включете ел. адрес или телефон в основанието на банковия превод.

За дарения в лева: BIC: FINVBGSF; IBAN: BG22FINV915010BGN0957R

За дарения в евро: BIC: FINVBGSF ; IBAN: BG31FINV915010EUR0957S

Посланието на дарителската кампания „Да запазим достойнството и уникалността на различието“ е да открием красотата на различието, да го възприемем като изненада, да придадем значение на неговата уникалност. Около нас съществуват „паралелни“ светове, които ние не забелязваме в забързаното си ежедневие, но когато ги открием, те ни изненадват и обогатяват. Така например можем да открием невероятната природа около Дома в с. Могилино. Децата и младежите от този дом отдавна намериха новите си места за живеене, промениха се и също ни изненадват с достойнството и способността си да се радват на живота.

Childandspace_calendar_1
Childandspace_calendar_2

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva