Сдружение „Естествено“

Home > Човек на годината 2012 > Сдружение „Естествено“

Мотиви

Номинирам сдружение “Естествено” за борбата му да се осъществи промяна в закостенялата нагласа, с която част от обществото, вкл. голяма част от медицинското съсловие, приемат, че следва да протекат бременността и раждането. Веруюто на сдружението е, че „за да се избегнат усложнения по време на раждането, най-често просто е нужно да се осигури максимален комфорт на раждащата жена – тя трябва да има възможност да роди по начина, който е избрала, на място, където се чувства сигурна и в присъствието на хората, с които се чувства спокойна.

Кампаниите, проведени в релевантния период, както и постоянната медийна и обучителна дейност на сдружението са насочени към информирането на родителите, лекарите и акушерите за възможността на жената да роди по естествен и приятен начин при спазване на правата, които тя и бебето имат. Чрез тях сдружението лобира за подобряване на медицинското обслужване и болничната среда при раждането –  предоставяне на възможност на раждащата жена да изрази своето информирано съгласие за определени медицински процедури, да заема онези пози в процеса на раждане, които са й най-удобни, да роди с подкрепата на бащата на детето и на дула, да гушне и закърми рожбата си веднага след раждането и бъде неотлъчно с нея през целия болничен престой.

Сдружението проведе самостоятелно или с други организации следните инициативи:
Кампания „Не на раждането по гръб! Имам право на избор!“: http://www.estestveno.com/pozi
Пресконференция „Нова грижа за бременната и раждащата жена“: http://www.estestveno.com/node/1965
Кампания и протест „Децата ни не са биологичен отпадък“: http://www.estestveno.com/node/1978
Курсове за подготовка за активно естествено раждане и за отглеждането на бебето в хармония с природата: www.estestveno.com.

Номинирани от Даниела Фъртунова, Елица Грънчарова, Велислава Димитрова, Теодора Павлова, Лиляна Георгиева, Ружа Бабекова, Татяна Сириджанова, Илияна Евли, Миля Димитрова, Мирослава Филипова и Йоланда Мавродинова

„Естествено“ се бори за възстановяване на човешките права на родителите и техните деца. Те трябва да бъдат номинирани за курсовете си, по време на които предоставят изчерпателна информация относно правата на раждащите жени, какво е необходимо да направят бъдещите родители, за да не станат жертва на системата на здравеопазването, както и за ползите и вредите от всяка една медицинска интервенция и възможните алтернативи – нещо, което дори лекарите не правят, въпреки че това е тяхно задължение.

Номинирани от Елена Костадинова

Считам, че сдружение “Естествено” трябва да бъде номинирано за „Човек на годината”, заради курсовете, които провеждат: „Всичко за активното раждане“ и, в помощ на бъдещите родители, „Родителство в хармония с природата“. Курсовете са изключително полезни и дават възможност на родилката да направи своя информиран избор при раждане и отглеждане на детето си.

Номинирани от Мария Манева

За просветителската им работа с болници, лекари, акушерки и майки за подобряване на практиките, свързани с раждането и за неуморното им застъпничество за правата на родилките и бебетата в ситуациите, когато те са най-уязвими.

Благодарение на тях успях да родя бебето си без страх, без усложнения и да го кърмя успешно, което лежи в основата на една силна и здрава емоционална връзка между майка и бебе.

Номинирани от Силвия Рашева

Номинирам сдружение „Естествено” за неговата неуморна работа в защита правата на жените на България по време на бременността, раждането и отглеждането на децата им. Регулярно провежда курсове за бременни, в които разяснява основните права на родилката и насърчава бъдещите мами да си ги отстояват. Участва и създава кампании за информиране на жените в България, медицинските лица и обществеността за важността от уважение на жената по време на процеса на раждане, на нейните права и утвърждаването им в законовата уредба на страната ни.

Номинирани от Гергана Ерменкова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva