Сдружение „Инициатива за равни възможности“

Home > Човек на годината 2013 > Сдружение „Инициатива за равни възможности“

Мотиви

През ноември 2012 г. СНЦ „Инициатива за равни възможности“ спечели важно дело пред Комитета по правата на човека на ООН – делото Найденова и др. с/у България. Делото засяга евикцията на група роми от квартал „Добри Желязков“ в столицата. Водейки делото „Инициатива за равни възможности“ запазват домовете на цяла общност, която живее в квартала от повече от 70 години. КПЧ намира редица нарушения на Международния пак за граждански и политически права и осъжда държавата да се въздържа от евикция докато не осигури алтернативно и удовлетворително настаняване, което да е достъпно веднага.

Освен това, от началото на 2013 г. екипът сдружението работи по мащабен проект за узаконяване на жилища на роми чрез реализирането на информационна кампания, обучение на местен капацитет от НПО, който да съдейства при самите процедури за узаконяване и експертна правна помощ.

С тези си победи и дейности, екипът на „Инициатива за равни възможности“ заслужава да получи наградата Човек на годината, тъй като се бори за правото на дом, което засяга всеки един аспект от живота на много ромски общности, въпреки, че голяма мнозинството го приема за даденост.

Решението на Комитета по правата на човека можете да намерите тук.
Номинирани от Кристиян Караславов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva