Сдружение „На ти с природата“

Home > Човек на годината 2015 > Сдружение „На ти с природата“

Мотиви

Номинирам сдружение „На ти с природата“ за „Човек на годината“ 2015 за изключителен принос към спазването на правата на животните.

През изминалата година сдружението:

  • Даде гласност на избиването на кучета в общинските приюти под претекст недоказано заболяване от бруцелозa – чрез изискване на документацията по ЗДОИ, сигнал до Комисията по антикорупция в НС и до ВАС.
  • Даде гласност на незаконните и нехуманните действия в общинските приюти след свои проверки и последвали сигнали до институциите и медиите.
  • Работи срещу неадекватните действия на контролните органи по спазването на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност – чрез сигнали до НС, МС, жалби до административните съдилища.
  • Промени неадекватни законово и целесъобразно общински наредби, касаещи животните чрез диалог и експертиза, както и чрез съда. Участва активно в законодателни промени чрез участие в работни групи, експертни становища и предложения. Оказа юридическа помощ на множество граждани за подаване на жалби и сигнали, свързани с нарушения по законодателството за животни.
  • Организира кампания „Да намалим страданието“ за лечение и задомяване на бездомни животни основно в малките населени места, където помощта е най-дефицитна.

Дейността на сдружение „На ти с природата“ е пример за всеотдайна, упорита и последователна работа за защита на беззащитните – животните, за гражданска доблест, давайки вдъхновяващ пример на обществото ни за непоколебимост в борбата за хуманност и законност.Номинирани от Галина Конзова

na_ti_s_prirodata

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Как да подкрепите работата на сдружението?

От години сдружението се сблъсква с фрапиращи нарушения на законодателството за защита на животните, извършвано от държавните институции и общинските управи. Много често нарушители (чрез действие или бездействие) са тези, които трябва да контролират спазването на закона. В редица случаи се налага да завеждаме дела срещу извършителите. Необходими са ни средства – за адвокатски хонорари, експертизи, държавни такси, както и в случай, че загубим някое дело.

Затова ни е необходима финансова подкрепа за създаване на фонд „Правна помощ – за животните“, който да покрива посочените разходи. Ще сме благодарни и за доброволческа помощ от страна на адвокати, запознати с материята.

За финансовите дарения сдружението издава удостоверения. Регистрирани сме в обществена полза, което значи, че дарителите могат да ползват и данъчни облекчения.

Банковата сметка на сдружението е:

IBAN: BG18 BPBI 7940 1048 1773 01 (в BGN)

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva