Сдружение „Самаряни“

Home > Човек на годината 2014 > Сдружение „Самаряни“

Мотиви

 Сдружение „Самаряни“ работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора.

„Самаряни“ подкрепя отделни хора, групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ, подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие.

Създадената от сдружението „Синя стая“ в Стара Загора е една от добрите европейски практики, в която децата без страх и притеснение, с подкрепата на специалисти, споделят преживяното, като резултатът е защита на правата им и добри предпоставки за прилагане на ефективно правосъдие.

В сдружението полагат усилия и за повишаване на осведомеността и подобряване на обществените нагласи относно осиновяването и приемната грижа – чрез обучения и кампании.

Те са голяма подкрепа на семействата от общността чрез обучения и групи за подкрепа на родители, обучения на социални работници и други – работа, която действа и като превенция на изоставянията, домашното насилие и институционализирането на деца.

Номинирани от Андрей Гетов

samariani-350x350

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

НАГРАДА

Човек на годината 2014

Гласувайте

 

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva