Сдружение „Студенти в действие“

Home > Човек на годината 2019 > Сдружение „Студенти в действие“
StudyHub е първият проект на сдружение „Студенти в действие“, екипът от млади студенти създава първото споделено пространство за учене в България. Младежите от 21 до 25 години работят неуморно близо 2 години и с помощта на бизнеса и спечелени проекти за финансиране, менторство и подкрепа успяват да решат проблема с липсата на места за учене в Студентски град. StudyHub е 24/7 работещо пространство по модела на западните денонощни библиотеки и е с цел да помага на студентите да учат и да се развиват, да повдигат мотивацията и амбицията си.

The Author

Vladislav-Zlatinov_200x200

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2019

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva