Сдружение „Варна диша“

Home > Човек на годината 2012 > Сдружение „Варна диша“

Мотиви

Номинирам Гражданското сдружение „Варна диша“ заради изключителната им гражданска активност, заради непрестанните им усилия за съхраняването на Морската градина във Варна, заради опитите им да се противопоставят на решенията  на местните власти да разрешат  застрояването и движението на МПС  в градината. „Варна диша“ е сдружение на будни граждани, които се борят за опазването, поддържането и изграждането на зелена градска среда в морския град.

Сайт на сдружението: http://www.varnadisha.org/

Номинирани от Росица Янакиева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva