Снежана Денкова

Home > Човек на годината 2010 > Снежана Денкова

Мотиви

Четиринадесет години след смъртта на 17-годишния й син, на когото нито полицията, нито „Бърза помощ“ помагат, за да оживее, тя успява да осъди държавата заради липса на политика към наркозависимите, като сама води делото си. Това е първият случай в България държавата да бъде осъдена заради липса на политика. Адвокат Екимджиев го нерече революция в правораздаването ни, „пробив в съдебната практика“. /Снежа е юрист/.

Номинирана от Гергина Банкова, сп. ``Правен свят``

Прекланям се пред тази жена, преди всичко майка, после българка, опълчила се сама пред корумпираната ни съдебна система. Това е Човека на годината – повече такива хора трябват на държавата ни!

Номинирана от Елена Трендафилова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva