Спасителен център за диви животни

Home > Човек на годината 2014 > Спасителен център за диви животни

Мотиви

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни.

Основни направления в дейността на Центъра са:

• Лечение и възстановяване на бедстващи животни от редки видове и връщането им в природата;
• Размножаване на редки хищни птици с трайни увреждания, които не могат да бъдат върнати в природата;
• Развитие на програми за реинтродукция и подпомагане на популациите на следните видовете брадат лешояд, царски орел, черен лешояд, ловен сокол и белошипа ветрушка;
• Осигуряване на материална база за приютяване на конфискувани редки животни от дивата фауна, обект на незаконна търговия;
• Образователни дейности и екологични младежки програми.

Спасителният център разполага с оборудвана амбулатория, помещения за реанимация, рехабилитация, карантинно и различни по размер клетки за отглеждане и разлитане с обща площ 6 800 кв.м.
Когато разбрах за Спасителния център за диви животни се впечатлих изключително много, че в България съществува подобна инициатива. С ентусиазъм започнах да следя страницата му във Фейсбук и с всеки ден ставам все по-обнадеждена, че в България може да се случи промяна. Подобни практики трябва да получават внимание, за да започне промяната в съзнанието на хората към по-добра обществена насока.

Номиниран от Елена Колева

spasitelen-tsentar-za-divi-zhivotni-500x500

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva