Свилен Чешмеджиев

Home > Човек на годината 2015 > Свилен Чешмеджиев

Мотиви

Свилен Чешмеджиев е регионален координатор и отговорник природозащитни дейности в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). През годините си като доброволец и в момента като служител на БДЗП, Свилен е основен двигател на усилията на дружеството за опазване на влажните зони и биоразнообразието по река Дунав. Той успява да насърчи и повлияе на хората да запазят целостта и разнообразието на прекрасния свят на птиците и е застъпник на всички нива на обществото за справедливо, екологично и устойчиво използване на природните ресурси.

През изминалата година Свилен и екипът му осъществиха различни дейности свързани с опазването на защитени и застрашени видове птици: морски орел, къдроглав пеликан, белоока потапница, малък корморан, вечерна ветрушка, червеногуша и малка белочела гъска.

Същевременно с всички дейности и през изминалата година Свилен продължи активната си образователна кампания. Над 1000 ученици, студенти и млади хора са привлечени и включени в редица природозащитни дейности през изминалата година. Ето защо той е своеобразен лидер.

През 2014 г. Свилен е избран за Национален координатор на Международно преброяване на белия щъркел в България. Той е и един от авторите на Националния план за опазване на белооката потапнца в България. Този документ е утвърден от МОСВ през 2014 г. Успехите на Свилен са многобройни и няма как да бъдат описани с 250 думи, но според него самия най-големият му успех е обучението и привличането на млади хора в дейности по опазване на природата.

Носител е на редица награди, като през 2015 г. е избран за един от „Десетте най-изявени млади личности на България“.

Номиниран от Венцислав Панев

Свилен Чешмеджиев

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласуване за Човек на годината 2015

Как можете да подкрепите каузата на Свилен?

Станете член на БДЗП.

БДЗП работи из цяла България. Може да ни намерите в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Хасково, Свищов. Двата ни природозащитни центъра  – „Пода“ (до Бугас) и „Източни Родопи“ (в Маджарово) ви очакват, за да ви разкрият красотата на природата в най-чистия й вид. БДЗП е част от международната мрежа от природозащитни организации BirdLIfe International.

Всеки член на БДЗП дава своя личен принос за успешното опазване и грижа за птиците.

Попълнете формуляра за членство онлайн тук.

Подкрепете ни с дарение!

Дарявайки на БДЗП помагате за опазването на българската природа и се възползвате и от данъчни облекчения. БДЗП е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Ако желаете да дарите за опазването на българската природа и птиците, може да го направите онлайн тук или на следната банкова сметка:

IBAN BG55 RZBB 9155 1060 1073 29

BIC RZBB 9155

Райфайзенбанк ЕАД – клон България

Станете доброволец.

В работата си често имаме нужда от допълнителни ръце и идеи. Не си мислете, че ако не познавате птиците, не можете да ни помогнете – при нас има работа за различни специалисти – преводачи, учители, специалисти по маркетинг и др. Ако искате да отделите част то времето си за добра кауза, станете доброволец на БДЗП. Свържете се с нас!

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva