Съюз на съдиите в България

Home > Човек на годината 2011 > Съюз на съдиите в България

Мотиви

Съюзът на съдиите в България (ССБ) е съсловна съдийска организация, в която членуват повече от 1000 съдии от цялата страна. От години наред ССБ се бори за реформиране на съдебната система, защитава работата на съдиите и отстоявайки независимостта на съда, брани и спазването на гражданските права и свободи на хората.

През 2010 г. и 2011 г. ССБ системно защитаваше независимостта на съдебната система от постоянните нападки и вмешателства от страна на изпълнителната власт, които подриваха правото на гражданите на справедливо и независимо правораздаване. Освен това, ССБ се противопостави на Висшия съдебен съвет, станал печално известен с гнилата си кадрова политика и редица други деморализирани постъпки. В редица свои писма и становища до българските власти и европейски институции, както и чрез прокарване на медийни дебати, ССБ открито осъди политиката на ВСС, поиска оставката на сегашния му състав и посочи конкретни мерки за реформа на съдебната власт, които да гарантират правото на хората на справедлив съдебен процес, воден от независим съд.Номинирани от Калоян Станев

Допълнителна информация:

Май 2011 г.: ССБ изпраща искане до Министерство на правосъдието и ВСС да преразгледат Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, според която когато един гражданин поиска от съда да му бъде разрешено да се разпорежда с пари от банковия влог на детето си, трябва да заплати държавна такса за образуваното дело. ССБ изтъква, че по този начин бюджетът на семействата, поискали разрешение да се разпореждат с детски влог, се натоварва допълнително и това има негативен социален и икономически ефект.

Май 2011 г.: организацията изпраща протестно писмо в защита независимостта на съда, в което критикува кадровата политика на ВСС, посочва разпоредби в нормативната база, пречещи на независимостта на съдената власт и изобличава правителствения натиск върху работата на съдиите.

Юни 2011 г.: ССБ изготвя писмо за промяна модела на ВСС – в него фигурират редица предложения за промяна модела на конституиране и функциониране на ВСС.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva