Теодора Захариева

Home > Човек на годината 2009 > Теодора Захариева

Мотиви

Теодора Захариева е първата гражданка, успяла да осъди Министерството на здравеопазването заради отказ на лекарства за лечение на онкологично болни в България. Тя е председател на гражданския Център за защита на правата в здравеопазването – www.czpz.org. Отличава се с изключителната си борба за хуманност, цивилизована медицинска грижа и лекарства за българските раковоболни пациенти, които тя води от 5 години, въпреки тежкото си заболяване.Номинирана от Весела Кулева
За първи път някой успя да принуди държавата да обърне внимание на онкоболните и да не ги осъжда на смърт априори. Фактът, че тази личност намери духовни и физически сили да продължи усилията си, въпреки собственото си заболяване и не загуби самообладание, придава още по-голяма стойност на постижението й.Номинирана и от Екатерина Виткова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva