Tихомира Методиева – Тихича

Home > Човек на годината 2012 > Tихомира Методиева – Тихича

Мотиви

Тихича е една от стотиците доброволци, участвали в гасенето на горските пожари през 2012 г. Повечето от тях – анонимни герои. Тя обаче беше навсякъде, където гореше. Има и такива българи!

Допълнителна информация:
WebCaf? BG: Доброволно страхотна
Станция Нова: Какво кара една млада жена да стане доброволец пожарникар…

Номинирана от Леонардо Стоянов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva