Тома Белев

Мотиви

Тома Белев е направил повече за българската природа от всички политици, взети на куп от 1989 досега. Посветил е целия си съзнателен живот на защитата на природата и продължава да отстоява позицията си, че законите трябва да бъдат спазвани, както и твърдо отстоява интересите на гражданите за опазване на националното ни богатство – природата. По времето на ръководство на най-стария и сложен за управление парк на Балканите и най-посещаваната защитена територия в България – парк „Витоша“, инж. Тома Белев доказа своя професионализъм, компетентност и умения и е отстоявал интересите на защитената територия, обект на огромни икономически интереси, които изцяло противоречат на целите и режимите на Плана за управление на Природния парк.

Сред конкретните постъпки на Тома Белев в периода ноември 2012 – октомври 2013г. са:

Тома Белев е човекът, подал сигнал срещу незаконното бутане на дюните и разрушаването им – т.нар скандал Дюнигейт
Като член на коалицията За Да Остане Природа в България, Асоциацията на парковете в България, водена от председателя й Тома Белев, внася на 15 януари 2013 г. в МРРБ предложение за законодателни промени недопускащи строителството върху дюни;
Тома Белев завежда и печели дело срещу строителството на лифт Платото в Пирин.
Решението на Върховния административен съд можете да намерите тук.

Асоциацията на парковете е ищец по множество други природозащитни дела, свързани с отстояване на интересите на гражданите да имат чиста, незастроена и незамърсена природа.

Сайтът на Асоциацията на парковете в България е: www.bg-parks.net.

Номиниран от Юлиана Наскова

(01.11.2013) Тома Белев оттегли номинация си със следните мотиви:

„Благодаря на г-жа Юлиана Наскова за номининацията ми за тази изключително престижна награда. Но реалистично отчитайки моя принос за опазване на човешките права в България, особено в сравнение с номинираните граждани, един от които отдаде живота си, а други – цялото си време в действия, защитаващи човешкото достойнство и правата ни, както и номинираните масови процеси реално променящи нашия живот, или организации с принос не само за правата на българите, но и на всички европейци (като Зелените Адвокати), моля моята номинация да не бъде включвана в следващите стъпки на класацията“.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva