Тома Белев

Мотиви

Номинирам Тома Белев за приноса му в развитието на гражданското общество в България и смелата гражданска позиция за опазването на горите и защитените територии, тъй като достъпът до съхранена природа и здравословна околна среда е едно от основните човешки права, които се нуждаят от ежедневна защита.
Години наред от позицията си на директор на Природен парк Витоша, въпреки огромния натиск, не допусна незаконно строителство и инвестиционни проекти на територията на парка. След отстраняването му от поста поради икономически и политически интереси и появилите се провокации в медиите Тома Белев се превърна в естествен лидер на неправителствения сектор, един от водещите фактори в битката за опазването на българската природа. На дебатите относно скандалния Законопроект за горите успя да покаже, че умее ясно и аргументирано да представи конкретните заплахи и да предложи алтернативни решения на проблема. Съумя да спаси връх Миджур и зоните в НАТУРА 2000 от продажба срещу „компенсаторки“, продължавайки битката в полза на обществото и природата.

Номиниран от Десислава Алексова

Допълнителна информация:
WWF за Тома Белев: http://www.wwf.bg/?204655/wwf-award-bulgarian-naturalist
Позиция от сайта на Коалиция „За да остане природа в България”: http://forthenature.org/news/2305
Тома Белев за Закона за горите и разрешаването на проблема с „Витоша ски”: http://offnews.bg/index.php/39009/8-promeni-koito-shte-ubiyat-gorite, http://offnews.bg/index.php/89186/toma-belev-12-stapki-za-razreshavane-na-problema-sas-ski-sezona-na-vitosha
Тома Белев и казуса с компенсаторките: http://darikfinance.bg/novini/81199?fb_action_ids=10151085263949372&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=246965925417366 , http://offnews.bg/index.php/98107/ministar-najdenov-promeni-reshenieto-si-sled-razsledvaneto-na-sedmitsata

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva