Тони Маринова и Сдружение на родителите на деца със синдром на Даун

Home > Човек на годината 2016 > Тони Маринова и Сдружение на родителите на деца със синдром на Даун

Мотиви на номиниращия

Сдружението на родителите на деца със синдром на Даун е нестопанска организация, основана през 2009 г., която има за основна цел да подпомага и работи за социалната интеграция и личностната реализация на хората, в частност децата и юношите със синдром на Даун, който е най-често срещаната генетична аномалия. Тони Маринова е председател на сдружението, дъщеря й Яница също има заболяването. През последната година организацията работи за повишаване на осведомеността сред обществото за синдрома на Даун чрез различни дейности:

През март организират кампания по случай Световния ден на хората със синдрома на Даун (21 март). Денят се чества от 11 години, за да напомни на обществото, че да си различен не трябва да е повод за социална изолация. Организацията се опитва да работи и с родители на деца със сундрома на Даун, за да бъдат по-информирани относно генетичното състояние.

През октомври откриват изложбата „47 Усмивки“. Посланието е: „Животът е такъв, какъвто избереш да го изживееш, а с усмивки е много по-лесен и щастлив. Хората със синдром на Даун са част от обществото и техните усмивки заслужават да се забелязват“. Целите на проекта „47 Усмивки“ е интеграцията на хората с най-честата генетична аномалия. Снимките и усмивките са 47, защото хората със синдром на Даун се раждат с една допълнителна 47-ма хромозома.Номинирана от Рая Раева

antonia-marinova

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva