Център за равни възможности Roma Matrix

Home > Човек на годината 2014 > Център за равни възможности Roma Matrix

Мотиви

Рома матрикс е част от Национална мрежа на здравните медиатори. Центърът е място, в което се събират и документират случаи на дискриминация и се предоставят юридически и психологически услуги за роми – жертви на дискриминация. Благодарение на центъра са придвижени казуси за училищна сегрегация, дискриминация и отказ на лечение в здравни заведения, откази на обслужване в банки, заведения и други.

Центърът провежда и обучения на здравни медиатори за това как да идентифицират и документират случаи на дискриминация, които срещат или за които научават чрез работата си. След това медиаторите препращат информацията към Центъра.

Центърът е създал вдъхновяващо видео със студенти по медицина от ромски произход и здравни медиатори в борба със стереотипа, че успешните роми са изключение. То е от 20 октомври 2014 г. и може да бъде видяно тук: „Ние не сме изключение“

Рома матрикс работи за преодоляване на расизма, нетолерантността и ксенофобията.

Номиниран от Диляна Ангелова

roma-matrix-500x500

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

НАГРАДА

Човек на годината 2014

Гласувайте

 

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva