Ива Бонева и Център за приобщаващо образование

Home > Човек на годината 2013 > Ива Бонева и Център за приобщаващо образование

Мотиви

Ива Бонева и Център за приобщаващо образование са номинирани от Ния Кирякова със следните мотиви:

Номинирам за Човек на годината Ива Бонева и екипа на Центъра за приобщаващо образование (ЦПО) заради работата им за правата на детето и по-конкретно за правата на децата с обучителни трудности и децата в институции. Цялостта от изследователска, аналитична и обучителна дейност на експертите е белязана от сърцатост и посветеност на разрушаването на стигмата около образователните трудности при децата.

Изпълнителният директор на Центъра, Ива Бонева, припомни за „забравените деца на България” – децата в институциите, в лекцията си за TEDxBG през 2010 г., а в тазгодишното издание говори за децата с обучителни трудности като дислексия, дисграфия и дискалкулия. С дълбоко уважение към децата, тя предупреждава възрастните за разрушителния ефект на пренебрегването на сигналите, че едно дете има дислексия. Практиката трудността в ученето да се удава на мързел и неинтелигентност е пагубна за самочувствието на тези деца, които при правилно отношение и грижа често разкриват забележителни таланти и възможности.

От 2010 г. ЦПО провеждат фондонабираща кампания „Жирафчето Живко и приятели помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите години от живота си в институции“. Приходите се използват за осигуряване на качествено образование за деца със затруднения в научаването, които са осиновени или растат в приемни семейства.

През 2013 г. тече и проектът „Едно училище за всички”, в рамките на който ЦПО предоставят свободно на училищните институции в България методология за холистично включване в училищната общност на деца с обучителни трудности. Специалистите от ЦПО подпомагат колективите на десет училища в двугодишния процес, следващ методологията „Индекс за приобщаване”.

Работата на специалистите на Центъра за приобщаващо образование е много ценна за положителното развитие на образованието и възпитанието на децата в България.Уважението и твърдостта, с които хората от ЦПО вършат тази работа дават необходим пример за възрастните и, надявам се, имат потенциала да ги вдъхновят за уважение в общуването с децата.

Страницата на Център за приобщаващо образование е www.cie-bg.eu

Видео: Ива Бонева, TEDxBG 2013

Видео: Ива Бонева, TEDxBG 2010Номинирана от Ана Клисарска

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva