Валерия Петрова

Home > Човек на годината 2009 > Валерия Петрова

Мотиви

Валерия Петрова е достоен млад човек с гражданска позиция, която отстоява, дори на цената на това, да бъде уволнена от работа.

Номинирана от Даниел Стоянов

Валерия Петрова е пример за поведение. Тя е млад човек, който с действията си показа интелигентност и безстрашие да назове нещата с истинските им имена. Конкретния случай, който имам предвид, е, когато тя каза на министър, че не може да го уважава, щом той сам не спазва разпоредбите си. Поведението на този министър е само един от много примери в България за фрапиращо разминаване между декларации и реално поведение. Валерия Петрова е носител на различното мислене – различно от това на болшинството във висшата държавна администрация. Ако тя бъде избрана за „Човек на годината“, ще значи, че хората не одобряват престъпното нехайство и просташко отношение от когото и да било, още по-малко от високопоставен служител, от когото зависят толкова важни неща. Валерия е носителка на добри идеи, това са нейните обществен принос и присъствие.

Резултати от гласуване: 465 гласа

Номинирана от Пейо Мариновски

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva