Ваня Добрева

Home > Човек на годината 2014 > Ваня Добрева

Мотиви

Ваня Добрева е председател на Асоциация „Хипофиза“ – организацията на пациенти с доброкачествени тумори на мозъка. Член е и на Националния алианс на хората с редки болести. За разлика от много други представители на пациентското движение, тя се бори активно за множество каузи, които не засягат лично нея или пациентите, членуващи в председателстваната от нея организация. Ваня е основен двигател и/или активист на поредица успешни кампании за промяна на здравната среда. Сред тях са: кампания за набиране на средства за ремонт на стая за деца с муковисцидоза в университетската болница във Варна; кампания за осигуряване на лечение с растежен хормон за деца с диагноза Остеогенезис имперфекта; кампания за реимбурсиране на медицинските изделия за пациенти с булозна епидермолиза; кампания за осигуряване на качествено и достъпно лечение с радиохирургия за пациенти с онкологични и неонкологични туморни заболявания и др.

Ваня Добрева е един от малкото безкористни и искрено посветени на пациентската кауза активисти.

Номинирана от Надежда Цекулова

Vanya_DObreva_150x150

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva