Върбинка Георгиева Димитрова

Home > Човек на годината 2015 > Върбинка Георгиева Димитрова

Мотиви

Върбинка е жена с интелектуални затруднения, на 52 години. В продължение на 21 години живее в Дом за лица с умствена изостаналост в град Лом. С цел да бъде „защитена“ е поставена под пълно запрещение, без дори да знае за това. Така през всички тези години някой се разпорежда с живота ѝ и решава вместо нея.

През 2005 г. е настанена в Защитено жилище в град Видин. Започва да посещава Дневен център за възрастни хора с увреждания, където се включва в група по самозастъпничество. Там тя се учи да говори за себе си, да прави избор, да изказва свободно мнението си. Става по-уверена. Среща хора, които я подкрепят. По-късно тези хора стават част от нейната подкрепяща мрежа, изградена в рамките на пилотен проект за прилагане на Подкрепено вземане на решения, съгласно чл.12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като алтернатива на режима на запрещението. Осъзнавайки ограниченията, които произтичат от запрещението, с подкрепата на своя настойник и помощта на другите членове на подкрепящата я мрежа, тя завежда дело за сваляне на пълното запрещение.

След едногодишна борба и след като делото стига до Софийски апелативен съд, на 13.11.2014 г. запрещението на Върбинка е отменено. Така тя става един от първите хора, изведени от институции за лица с умствена изостаналост, който се е преборил с остарялото и ограничаващо правата законодателство по отношение на хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми. Сега тя сама контролира живота си, с подкрепата на хора, на които има доверие и сама е избрала.

Номинирана от Любка Александрова

Върбинка Георгиева Димитрова

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Как да помогнете на каузата на Върбинка?

Тази година по инициатива на Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения – Видин бе създадена Национална платформа на самозастъпниците (НПС) в България.  Това е неформална организация, обединяваща самозастъпници и застъпници (лица с интелектуални затруднения и хората, които ги подкрепят)  от цялата страна. НПС представлява лицата с интелектуални затруднения в България на национално и международно равнище и се бори за участие на нейните членове в управителните органи на сдруженията – членове БАЛИЗ и в процесите на вземане на решения.

Научете повече на сайта на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и разпространете информация за дейността на тези организации сред контактите си. Заедно можем да повишим осведомеността на обществото що се отнася до проблемите на хората с интелектуални затруднения

Свържете се с платформата за самозастъпници и страницата на Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения – Видин във Фейсбук.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva