Вера Трендафилова и „Приятели на четири крака“

Home > Човек на годината 2014 > Вера Трендафилова и „Приятели на четири крака“

Мотиви

Вера Трендафилова и съпругът ѝ стоят зад фондация „Приятели на четири крака“ вече повече от осем години и работят в дейност, която е непозната, неразработвана и неразбирана у нас.

Фондацията полага грижи за животни-инвалиди, животни, оставени за заколение поради старост или „непригодност“. Тя осъществява и образователна програма за деца – организират се посещения на фермата за животни, която стопанисват Вера и съпругът ѝ, като децата там имат възможност да общуват с животни, които по принцип виждат само на снимка или по телевизията, да се учат на хуманно отношение и грижа.

В рамките на тази програма Вера Трендафилова посещава училища и детски градини, където изнася открити уроци и разговаря с учениците. Тя работи за каузата хората да се научат да уважават всички живи същества и да ги приемат като равни, а не като подчинени на човека.

Номинирани от Марарита Дойчинова

Vera-Trendafilova-300x300

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva