Вергиния Мичева-Русева

Home > Човек на годината 2014 > Вергиния Мичева-Русева

Мотиви

Съдия Мичева-Русева постанови първото съдебно решение в България, с което отказа да постави лице под запрещение с мотива, че от една страна този институт противоречи на Конвенцията за правата на хората с увреждания, която е ратфицирана от България, но от друга – че запрещението не оказва необходимата защита и подкрепа на лицето. Това решение беше поводът и националният омбудсман да сезира Конституционния съд с искане за отмяна на съответните текстове от Закона за лицата и семейството (ЗЛС) като противоконституционни, както и бе мотив изпълнителната власт да предприеме по-сериозни действия за промяна на правната рамка. Ние смятаме, че това решение, освен че бе проява на изключителна професионална доблест, промени средата и контекста в България (и не само в България, тъй като бе цитирано и в други страни), е и изключителна проява на новаторство и вдъхновение за всички, които искат да докажат, че сме равни пред закона и никой не може да бъде ограничаван на база своето увреждане.

Вижте репортаж на БНТ за темата за запрещения.

Номинирана от Български център за нестопанско право

verginia-micheva-ruseva-400x400

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva